இந்ததளத்திற்கு வருகை தரும் உங்களை இன் முகத்தோடுவரவேற்கிறேன் .என் நட்புக்கள் அனைவருக்கும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் நிகழட்டுமாக !!!

Monday, November 28, 2011

குதிரை நண்டு அல்லது கிங் நண்டு


   குதிரை நண்டு அல்லது கிங் நண்டு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது பல மில்லியன் வருடங்களாக பூமியில் வாழ்கிறது, இது ஒரு ''நாடு படிம'' என்று அழைக்கப்படுகிறது. தட்ப வெப்பமான கடல் தரையில் காணப்படும். இது நண்டு என்று அழைக்கப்பட்டாலும்,  ஆனால் சிலந்திதேள் அல்லது சிலந்தி குடும்பத்தை சேர்ந்தவை.
    குதிரை நண்டு நான்கு இனங்கள் உள்ளன. மூன்று இனங்கள் இந்தியா, ஜப்பான், மற்றும் இந்தோனேஷியா சுற்றி நீரில் இருக்கிறது. நான்காவது இனங்கள், பாலிஃபெமஸ், வடக்கு மெயின் இருந்து யுக்காட்டன் தீபகர்ப்பம் வட அமெரிக்கா கிழக்கு கடற்கரை கடல் பகுதியில் வாழ்கிறது.
    ஆண் குதிரை நண்டு பெண் குதிரை நண்டை விட சிறியதாக இருக்கும். இது இரண்டு அடி நீளம் இருக்கும். உயிருடன் இருக்கும்போது அது  பழுப்பு, பச்சை நிறத்தில் இருக்கும். அது இறந்த பிறகு, கரும் பழுப்பு நிறமாக இருக்கும். குதிரை நண்டுடின் தோற்றம் 500 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இருந்ததற்கு மிகவும் சிறிதளவே மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று கருதப்படுகிறது. அவை  அடிவயிற்று கால்களின் கடைசி ஜோடியில்  இணைக்கப்பட்ட செவுள்கள் மூலம் சுவாசிக்கிறன. வாய் உடலின் மையத்தில் உள்ளது. கண்கள் ஷெல்லின் முன் பகுதியின் மேல் உள்ளன. குதிரை நண்டு ஒரு கடினமான வெளிப்புற ஷெல், ஐந்து கால்கள் ஜோடிகள் மற்றும் குதிரை நண்டு மாறாக ஒரு தற்காப்பு ஆயுதமாக விடா நீச்சல் அதே நேரத்தில் திசை மாற்றப் பயன்படுத்தும் ஒரு நீண்ட, மெல்லிய வால் கொண்டிருக்கிறது.
   குதிரை நண்டுகள் பாலியல் முதிர்ச்சி அடைய 9-10 ஆண்டுகள் ஆகின்கின்றன மற்றும் 16-17 ஆண்டு வரை உயிர் வாழும்.  அவர்கள் 2 அடி மற்றும் 10 பவுண்டுகள் எடை வரை வளரும். அவைகள் பெரும்பாலும் கடலின் கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கும்.
   குதிரை நண்டுகள் இருளில் வெளியில் உணவு தேடும் புலால் உண்ணுகிற விலங்குகளை போல், குதிரை நண்டுகள்  கடல் புழுக்கள், சிறிய மெல்லுடலிகள் மற்றும் ஓட்டுமீன்கள் உட்பட  சாப்பிடுகின்றன.
    பெண் குதிரை நண்டுகள் ஒரே நேரத்தில் 60,000 120,000 முட்டைகள் இடுகிறது. இனச்சேர்க்கை பிறகு, பெண் குதிரை நண்டு மணலில் 15-20 செ.மீ. (6-8 ல்) ஒரு ஆழத்தில் பொந்துகள் ஒரு கூட்டினை அமைக்கும். இந்த கூடுகளை பொதுவாக கடற்கரை குறைந்த மற்றும் உயர் அலைகள் இடையே அமைக்கிறது.
   சில பகுதிகளில் குதிரை நண்டு மக்கள் நீர் மாசுபாடுத்தல் மற்றும் அதிகமான மீன்பிடிதலால் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்ட போதிலும், இன்று, குதிரை நண்டு இன்னும் உலகின் வெப்பமான கடற்கரைகள் பரவலாக காணப்படுகிறது.
  

0 comments:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites