இந்ததளத்திற்கு வருகை தரும் உங்களை இன் முகத்தோடுவரவேற்கிறேன் .என் நட்புக்கள் அனைவருக்கும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் நிகழட்டுமாக !!!

Sunday, December 16, 2012

Papper Carry Bag Project Due to high pollution of plastics and polythene, the awareness in usage of ECO friendly products, is in growing demand.

In this scnario, we have launched Paper Carry Bag project, as a income generating activity for Women groups, individuals and for entrepreners.Paper Carry Bag Machinery
ECO Green unit has invented a small machinery, which is a simple device without usage of power or water, for women can be employed and the production output will be 1000 bags per day. Near about 700 units has been commenced.
 

Banana Fibre Papers Shade dried
The training, raw materials (Banana Fibre , Paper)
Machinery and the Marketing support is done by ECO Green Unit

Making of Paper Crafts

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites