இந்ததளத்திற்கு வருகை தரும் உங்களை இன் முகத்தோடுவரவேற்கிறேன் .என் நட்புக்கள் அனைவருக்கும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் நிகழட்டுமாக !!!

Tuesday, December 4, 2012

நீங்களே செய்யலாம்- பதக்க மணிமாலை


பட்டுப் புடவைகளுக்கு பொருத்தமாக அணிந்து கொள்ள பெரிய பதக்கம் வைத்த சிவப்பு அல்லது பச்சை மணி கோர்த்த மாலைகள் சரியான தேர்வு. கடைகளில் ரூ. 2 ஆயிரம் முதல் 3 ஆயிரம் விலை வைத்து விற்கப்படும் இவற்றை ரூ. ஆயிரத்தில் நாமே செய்து விட முடியும்.
ஓய்வுநேரத்தில் அக்கம்பக்கத்தில் வசிக்கும் பெண்களுக்கும் செய்து கொடுத்து வருமானம் ஈட்டலாம்.
இதெல்லாம் தேவையான பொருட்கள்
பச்சை அல்லது சிவப்பு கண்ணாடி மணிகள், பெரிய பதக்கம், பீட் கேப்கள், கோல்டு அல்லது மெட்டல் கம்பிகள், ஹுக் அண்ட் ஐ வகையான இணைப்பான்கள், பீட் ஸ்பேசர்கள், இணைப்புக்கான கருவி பிளையர்ஸ்
எப்படி செய்வது?
மணிமாலையின் நீளத்திற்கு ஏற்ப மெட்டல் கம்பியை வெட்டிக் கொள்ளுங்கள். கம்பியின் ஒரு முனையில் இரண்டு பீட் ஸ்பேசர்களைக் கோர்த்துக்கொண்டு, அதிலேயே ஹூக் அண்ட் ஐ இணைப்பானின் ஒரு முனையைக் கோர்த்துக் கொள்ளுங்கள். கோர்த்த முனையை வளைத்து பீட் ஸ்பேசர்களுக்குள் விட்டு நெருக்கமாக இணையுங்கள்.
இந்த கம்பியில் உங்கள் கற்பனை திறனுக்கு ஏற்றபடி மணிகளைக் கோர்த்து (தேவைப்படும் இடங்களில் பீட் கேப்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.) நடுவில் பதக்கத்தை சேர்த்து மீண்டும் மணிகளை கோர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
இறுதியாக, இரண்டு பீட் ஸ்பேசர்கள் சேர்த்து இணைப்பானின் இன்னொரு முனையில் கம்பியை விட்டு பீட் ஸ்பேசர்களுக்குள் மீண்டும் நுழைத்து நெருக்கமாக சேருங்கள்.
இதோ, தயாராகிவிட்டது அழகிய பதக்க மணிமாலை!


இதெல்லாம் தேவையான பொருட்கள்
கம்பியின் ஒரு முனையில் இரண்டு பீட் ஸ்பேசர்களைக் கோர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
அதிலேயே ஹூக் அண்ட் ஐ இணைப்பானின் ஒரு முனையைக்கோர்த்த முனையை வளைத்து பீட் ஸ்பேசர்களுக்குள் விட்டு நெருக்கமாக இணையுங்கள்.

கம்பியில் மணிகளைக் கோர்த்து
நடுவில் பதக்கத்தை சேர்த்து மீண்டும் மணிகளை கோர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
இரண்டு பீட் ஸ்பேசர்கள் சேர்த்து இணைப்பானின் இன்னொரு முனையில் கம்பியை விட்டு பீட் ஸ்பேசர்களுக்குள் மீண்டும் நுழைத்து நெருக்கமாக சேருங்கள்.
தயாராகிவிட்டது அழகிய பதக்க மணிமாலை!

0 comments:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites