இந்ததளத்திற்கு வருகை தரும் உங்களை இன் முகத்தோடுவரவேற்கிறேன் .என் நட்புக்கள் அனைவருக்கும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் நிகழட்டுமாக !!!

Saturday, February 18, 2012

சிப்பிக்குள் இருந்து வருவது முத்து என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும்

சிப்பிக்குள் இருந்து வருவது முத்து என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும்.முத்தானது அதன் இருப்பிடத்தில் இருந்து அணிகலனாக நம்மிடம் எப்படி வந்து சேர்கிறது என்று தெரியுமா?
அதற்கு முன் முத்தைப் பற்றி சில தகவல்கள் .
பொதுவாக முத்துக்கள் இருக்கும் உயிருள்ள சிப்பிகளின்(mollusk குடும்பைத்தை சேர்ந்த Oysters மற்றும் Mussels) இருப்பிடம் உப்பு நீர்(கடல்) மற்றும் நன்னீர்(ஏறி,ஆறு,குளம் போன்றவை).சில நேரம் சாப்பிடவோ மூச்சு விடவோ அதன் துவாரங்கள் திறந்து இருக்கும்போது இந்த வகையான வெளிப்புற இடைஞ்சல்கள் அதன் உடம்பினுள்ளே புகுந்து விடுவதுண்டு.தன்னை தாக்க வரும் ஒட்டுண்ணி மற்றும் தூசி போன்ற பொருட்களிடம் இருந்து தன்னை தற்காத்துக்கொள்ள அவைகளை சுற்றி பிசின் போன்ற பொருள் மூலம் அதை மூடி விடுகிறது.அதன் மீது கால்சியம் கார்பநேட் என்ற படிமனை அடுக்கடுக்காக படியும்போது அது முத்தாக உருவாகிறது.முத்துக்கள் அதன் உருவ அமைப்பை பொறுத்து எட்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம்:round,வெள்ளை-round,button, drop, pear, oval, baroque மற்றும் circled.ஒரு முத்து எடுக்க பல ஆயிரம் சிப்பிகளை கொல்ல வேண்டி இருக்கலாம்.சரியாக சொல்ல வேண்டுமானால் 3 டன் சிப்பிகளில் 3 அல்லது 4 மட்டுமே முத்து உருவாக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பெற்றிருக்கும்.
முத்துக்கள் வெள்ளை நிற சிப்பிகளிலேயே கிடைக்கின்றன. கிடைக்கும் முத்துக்கள் வெள்ளை நிறத்தில் மட்டும் இருப்பதில்லை.கறுப்பு,மஞ்சள்,பழுப்பு,பச்சை என்று பல வண்ணங்களில் கிடைக்கின்றன.கறுப்பு சிப்பிகள் 99%, முத்துக்களை உருவாக்குவதில்லை.வெள்ளை சிப்பிகள் வெகு அபூர்வமாக கறுப்பு முத்துக்களை உருவாக்குகின்றன.அதனால் கறுப்பு முத்துகளின் மதிப்பானது பல மடங்கு உயர்வானது(இனிமே யாரும் நாம கறுப்பா பிறந்துட்டமேன்னு வருத்தப்படாதீங்கப்பு).

முத்தின் பிரதிபலிக்கும் தன்மையை வைத்து அதன் மதிப்பு கணக்கிடப்படும்.அதிக பளபளப்பான,பிரதிபலிக்கும் தன்மையுடைய முத்துக்களின் விலை அதிகம்.X-ரே மூலம் தற்போது அவைகளின் மதிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது.இயற்கையாக முத்துக்கள் பெரும்பாலும் எடுக்கப்பட்டது இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில்தான்.தற்பொழுது பஹ்ரைன் கடல் பகுதியில்தான் இயற்கையான முத்துக்கள் கிடைக்கிறது.கடலில் மூழ்கி முத்தெடுக்க உதவும் கப்பல்களை நிறைய தன்வசம் வைத்துள்ளது ஆஸ்திரேலியா.ஆஸ்திரேலியா நாட்டை ஒட்டியுள்ள இந்தியப் பெருங்கடலில் முத்துக்கள் இன்னும் அவர்களால் எடுக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது.
முத்துக்கள் இரண்டு வகை.இயற்கை மற்றும் செயற்கை(இமிடேசன் அல்ல,பண்ணையில் வைத்து,மனித முயற்சியால்,சிப்பிகளை வளர்த்துவது.இமிடேசன் வகையறாக்கள் இந்த முறை மூலம் உருவாக்கப்படுவதில்லை).சூழலும், விளையும் விதமும் இயற்கையாக இருந்தாலும் மனித முயற்சி நடுவே தேவைப்படுவதால் செயற்கை என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.இரண்டின் குறுக்கு வெட்டு படம்(Cross-Section diagram) கீழே.
இமிடேசன் வகை முத்துக்கள், சிப்பியின் சுவரை ஒட்டி உள்ளே இருக்கும் பிசுபிசுப்பான பொருள் அல்லது கோரல் எனப்படும் பவளப்பாறைகள் அல்லது Conch(வலம்புரி,இடம்புரி சங்குகள் உருவாவது இதில் இருந்தே!) எனப்படும் உயிரினங்களில் இருந்தும் பெறப்படும் மூலப்பொருள்கள் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது.கண்ணாடியின் மீது மீன் செதில்களால் ஆன திரவத்தை பூசியும் மற்றொரு வகை தயாரிக்கப்படுகிறது.
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மன்னார் வளைகுடா,சிகப்பு கடல்,பெர்சியன் வளைகுடா போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய இந்தியப் பெருங்கடலில் இருந்தே பெரும்பாலான முத்துக்கள் எடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.மூழ்கி முத்தெடுப்பதில் சீனர்கள் வல்லவர்களாக இருந்திருக்கின்றனர்.ஸ்பானிஷ் மக்களும் தேர்ந்தவர்களாக இருந்திருக்கின்றனர். பிறகு ஜப்பானியர்கள் அதில் நீண்ட காலமாக முன்னனியில் இருந்தனர்.ஆனால் தற்காலத்தில் சீனர்களே முந்தியுள்ளனர்.ஜப்பான் அவர்களிடம் இருந்து இறக்குமதி செய்து பதப்படுத்தி பளபளப்பாக்கி ஜப்பான் லேபல் ஒட்டி அமோகமாக விற்று வருகின்றனர்.
When people talk about Tennessee products, they usually talk about crops like soybeans, minerals such as limestone, and man-made things such as cars. During this tour we'll talk about something produced in the Volunteer State that many people don't know about: freshwater pearls.
Some people know all about pearls. But some people wouldn't know a pearl if they saw one. For purposes of this virtual tour, we are going to assume that you are in the latter category.

A pearl is a smooth, rounded bead, formed within the shell of a mollusk, that is attractive enough to be used as a piece of jewelry. Furthermore, a mollusk (often spelled mollusc) is an animal that lives inside a shell in water.

A snail is a mollusk; so is an octopus (but snails and octopi don't form pearls). Today the mollusk that we will be talking about is the mussel, specifically the Tennessee River Washboard Mussel. Under the right conditions, Mother Nature forms pearls inside mussels. And the Tennessee River Washboard Mussel forms wonderful pearls.

A display at the Tennessee River Pearl Museum
The pearl industry originally comes from Asia. In 1883 a Japanese man named Kokichi Mikimoto created the world's first cultured pearl (which means the first pearls intentionally cultivated and harvested). Today Mikimoto's name is synonmous with good pearls; click here to read more about him.

The person who brought the pearl industry to Tennessee was John Latendresse
. Latendresse, who was (not coincidentally) married to a Japanese-born woman, spent many years trying to start a pearl farm in the United States. He researched practically every body of water in the United States and determined that Kentucky Lake, on the Tennessee River, had ideal conditions for pearl production.

In 1980, Latendresse created his pearl farm. Working with man named Bob Keast Sr. (and several members of Bob Keast's family), he implanted hundreds of Tennessee River Washboard Mussels with small pieces of mussel shells and set them off in the water in nets. Then they waited five years. At the end of that five years they pulled the mussels up, cracked them open, and harvested the pearls inside.

Bob Keast, who runs the Tennessee River Pearl Farm
Here are two other things we should point out:

* In describing the practice of pearl farming, we are oversimplifying. (There are many tricks to the trade that Bob Keast Jr., who now runs the Tennessee River Freshwater Pearl Farm, keeps secret. For example, the "seed" placed in the mussel that eventually becomes the pearl varies in size, shape and content).
* The Tennessee River Freshwater Pearl Farm is the only pearl farm in North America. However, pearls are not the only pearl-related export from Tennessee. Many of the pearl farms in Asia use Tennessee River Mussels (of various species) to create pearls in Asia. So there is an entire industry that harvests mussels from the bottom of the river and exports them. About 250 Tennesseans make their living as divers, swimming to the river bottom to pull these mussels up.
Onto the pearl farm itself, which is located at the Birdsong Resort and Marina, near Camden.

Here are a few things you'll see there.
The Birdsong Resort and Marina is quite an operation -- kind of a cross between a freshwater resort, harbor, boat dealership and museum. When you walk in, this is what the place looks like.
There is a short film that we recommend you watch, and there are a lot of items and articles that tell you the indepth story of the place. Perhaps the most important story ever published about this place was in National Geographic (the August 1985 issue).
This is also, of course, a good place to buy pearls. And just look at some of the different shapes and sizes they produce!
Assuming you take the full tour (see note at the end of this tour about cost), you'll then go outside and take the short trip over to the pearl farm itself. On this particular day, Bob Keast took us out on the very short pontoon boat ride to the where the mussels are kept (an area you can easily see from the pier). The farm doesn't look like much, to be honest. All you can see is a series of poles holding together nets that, subsequently, contain hundreds of mussels.

Here's Bob Keast pulling a mussel out of the net.
And here is a close-up view of the mussel that he chose to crack open on this particular day. Remember that mussels aren't plants; they're animals.
And it isn't easy to crack open a mussel. Here you see Bob struggling over it a bit.
And here you see what a mussel looks like when opened. As a side note, mussels are edible. Native Americans used to eat them regularly; there are still piles of mussel shells along rivers such as the Harpeth that we believe were left over from someone eating a feast centuries ago. Today people don't eat mussels very often (although people frequently eat oysters, which are basically the salt water variety).
Now look closely at this mussel. You see the part right next to his finger? That's a pearl! In fact there were three pearls in this particular mussel.
And here you see what one of the pearls looks like once it is wedged out of the mussel meat.

For more information, click here to visit the official web site of the Birdsong Resort and Marina. Please be aware that there is an admission price to visit the pearl farm and museum.

If you would like more information about Tennessee's freshwater mussel industry, click here to be taken to an informative page produced by the Tennessee Wildlife Resources Agency. And for a wonderful page that tells you more about mussels, click here to be taken to a page produced by Southwest Missouri State University.

0 comments:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites