இந்ததளத்திற்கு வருகை தரும் உங்களை இன் முகத்தோடுவரவேற்கிறேன் .என் நட்புக்கள் அனைவருக்கும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் நிகழட்டுமாக !!!

Wednesday, October 10, 2012

ஏற்றுமதியில் எல்.சி.என்றால் என்னஎல்.சி. என்றால் லெட்டர் ஆப் கிரிடிட் எனப்படும். இது தமிழில் கடனுறுதி கடிதம் என அழைக்கப்படும். ஏற்றுமதி இறக்குமதியில் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொள்ளும் வாய்ப்புக்கள் அதிகம் இல்லாததால், இறக்குமதியாளர் தனது வங்கியிடம் கூறி எல்.சி. ஏற்பாடு செய்வார். இது இறக்குமதியாளரின் வங்கியிலிருந்து ஏற்றுமதியாளருக்கு கிடைக்கும் ஒரு உத்திரவாதக் கடிதம் ஆகும். இதை வைத்துக் கொண்டு அவர் ஏற்றுமதி செய்யலாம். அதே சமயம் ஏற்றுமதி செய்த பின் சமர்பிக்கப்படும் டாக்குமெண்ட்களும் தவறில்லாமல் இருக்க வேண்டும். உள்நாட்டு வியாபாரத்திற்கும் எல்.சி.யை பயன்படுத்தலாம்.

FROM :( NAME & ADDRESS OF OPENING BANK)* 
TO :( NAME & ADDRESS OF NEGOTIATING BANK) 
40A TYPE OF L/C: IRREVOCABLE  
20 L/C Number 
31C DATE OF ISSUE 
31D DATE & PLACE OF EXPIRY 
50 NAME & ADDRESS OF THE: 
APPLICANT 
51 NAME & ADDRESS OF THE BENEFICIARY    : STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED,      Central 
Marketing Organisation, 40 JN. Road, Kolkata-70000 1, India 
32B AMOUNT OF CREDIT IN : US DOLLARS/EURO/ANY OTHER FREELY EXCHANGEABLE 
CURRENCY.(IN FIGURES & WORDS) 
39A PERCENTAGE CREDIT AMOUNT TOLERANCE: As per contract  
41A CREDIT AVAILABLE WITH :State Bank of India, Overseas Branch, Kolkata/State Bank of India, Vizag 
CREDIT AVAILABLE BY: PAYMENT  
42C USANCE OF THE DRAFTS: AT SIGHT  
42A DRAFTS TO BE DRAWN ON: OPENER  
43P PARTIAL SHIPMENT: AS PER CONTRACT  
43T TRANSHIPMENT: AS PER CONTRACT  
44A SHIPMENT FROM: 
44B SHIPMENT TO: 
44C LATEST SHIPMENT DATE: 
45A DESCRIPTION OF GOODS: 
a) Description of Materials b) Size ( in mm) (except for Pig Iron) and Quantity (in MT) c) Specification d) 
Tolerance (except for Pig Iron) e) Quantity f) Quantity Tolerance g) Price per MT (in USD/Euro/any other 
freely exchangeable currency) 
46A DOCUMENTS REQUIRED: 
1. Beneficiary's Commercial Invoice - one original plus two signed copies covering materials shipped. 
Invoices will be raised on the basis of (THEORETICAL/ACTUAL/ DRAFT SURVEY) WEIGHT. 
2. Full set 3/3 original on board or charter party Bills of Lading (CONGEN) issued to order of the Shipper and 
blank endorsed marked "Stowed under deck" further more marked "freight prepaid" evidencing shipment 
from _____ Port, India to ____ Port in ____ . Bills of Lading (CONGEN) with remarks "Materials partly rust 
stained / rusty edges/ wet before shipment/ rust stained/ some rusty edges" and/or "unprotected cargo" 
and/or "said to be" and/or "said to weigh" and/or "stored in open area prior to loading" are acceptable. Bills 
of Lading (CONGEN) to give details of the contracted materials with quantity ( as mentioned under Clause 5 
of the said Contract). 
3. Works Test Certificate in duplicate issued by the Steel Plant (s) of the beneficiary and confirming that the 
materials are as per contracted specification. 
4. Pre- shipment Inspection certificate issued by M/s ___________,herein after referred to as ___) certifying 
the following: 
(a) The materials were inspected prior to loading at the load port and that the same were as per 
requirements of the contract for sale and purchase between beneficiary and the opener (herein after referred 
to as the said Contract). 
(b) Quantity loaded on board the vessel (giving details as mentioned under Clause 5 of the said Contract). 
(c) The materials were loaded on board the vessel without apparent damage and were found to be in good 
order and condition. That the loading was done under their supervision, and were properly lashed and 
secured (except for pig iron) inside the hatches / holds of the vessel. 
Remarks such as "materials partly rust stained/ rusty edges/ wet before shipment/ rust stained/ some rusty 
edges" and/or "stored in open area prior to loading" and/or "unprotected cargo" appearing on Pre-shipment 
inspection certificate are acceptable. 
5. Beneficiary's packing list indicating details of the materials shipped (as mentioned under Clause 5 of the 
said Contract) - 3 copies.  
6. Certificate of origin. 
7. Copy of cable or Telex/e-mail or Fax from Steel Authority of India Limited, ___ / Kolkata / NEW DELHI 
addressed to the opener's Telex No. ___ or FAX No. ____ within FIVE working days. after the on board Bill 
of Lading (CONGEN) date advising the name of the  vessel, Bill of Lading (CONGEN) number and date, 
materials and quantity, destination ports in _____ (Country) ,covering shipment of ____METRIC TONNES. 
47A ADDITIONAL CONDITIONS 
1 . Marine Insurance to be covered by the opener. 
2. Any amendment to the letter of credit without the prior written consent of the beneficiary shall not be taken 
cognizance of under this letter of credit. 71B CHARGES 
All Bank charges incurred outside India shall be borne and paid for by the opener. All Bank charges incurred 
in India shall be borne and paid for by the beneficiary. 
48 PERIOD FOR PRESENTATION 
Within 15 days from the date of B/L. 
49 CONFIRMATION INSTRUCTIONS: 
Paying Bank may add their confirmation to this Letter of Credit at the request and expense of the beneficiary 
and such confirmation shall also apply to any amendment (s) to this credit. 
78 REIMBURSEMENT INSTRUCTIONS: 
Upon presentation to you of documents complying in  all respects to Letter of Credit terms, you are 
authorised to claim on us by tested telex certifying that all terms and conditions have been complied with 
and that the relative documents have been forwarded to us by Registered Airmail Courier. We undertake to 
remit within two working days after receipt by us of your tested telex/swift claim in US Dollars/Euro/any other 
freely exchangeable currency, in accordance with your instructions. This Letter of Credit is subject to the 
Unifom Customs and Practice for Documentary Credits (2007 Revision) International Chamber of 
Commerce Brochure No. 600. This telex/swift may be treated as the operative instrument. 
All apparent spelling mistake/mistakes in LC documents, which do not alter 
meaning/specification/description/quantity/value  of goods are acceptable and will not count as a 
discrepancy
 
இது மாதிரி படிவம் 

0 comments:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites