இந்ததளத்திற்கு வருகை தரும் உங்களை இன் முகத்தோடுவரவேற்கிறேன் .என் நட்புக்கள் அனைவருக்கும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் நிகழட்டுமாக !!!

Monday, July 2, 2012

திட்டமிடல்

பொதுவாக தொழில்முனைவோருக்கானதிட்டமிடல்என்பது ஒருதொழிலைதொடங்குவதுகுறித்தானதெளிவான அனுகுமுறையைகுறிக்கிறது.அதாவது,


* என்னதொழில்செய்யப்போகிறோம்.
* எப்படியானவழிமுறைகளைகையாளப்போகிறோம்.
* சூழ்நிலைக்காராணிகள்மற்றும்தேவையான மூலப்பொருள்களைஎவ்வாறு பெறுவது.
* பொருளுக்கானசந்தையின்நிலை.
* மூலதனத்திற்கானவழிமுறைகள்பற்றிய அனுகுமுறை.
* வேலையாட்களின்ஒத்துழைப்பினைபெறுதல்.
* நிதிநிலையைசரியாகபராமரித்தல்மற்றும் பெறுக்குவதற்கான புதியசிந்தணைகளைபுகுத்தும்முறை போன்ற சிலவறையறைகளைதெளிவாகபுரிந்துகொண்டு செயலாற்றினால்போதும்.திட்டமிடலில்வல்லுனர்ஆகிவிடலாம்.

 * என்னதொழில் செய்யப்போகிறோம்.
 அனுபவம்என்பதுநம்மால் மட்டுமல்லபிறறிடம்இருந்தும்கற்றுக்கொள்ளமுடியும்.எனவே நாம்என்ன தொழில் செய்யப்போகிறோம்என்பதைதிட்டமிடும்முன்பு அந்ததொழில்பற்றியஅறிவுடையசிலரின் ஆலோசனைகளைகேட்டுதெரிந்துகொள்வதுமிகவும் பயனைஅளிக்கும்.ஏற்கனவேசெய்யப்போகும் தொழிலுக்குஉண்டானஅனுவத்தைபெற்றிருப்போமாயின்அதில்புதிதாகமாற்றம்செய்யும் திறமையைவளர்த்துக்கொள்வதுஇன்றைய போட்டியுகத்தில்வேரூன்ற உதவி செய்யும்.
 நாம் செய்யும்தொழில்எத்தகையது..? அதற்கானபோதியதகுதிகள்நம்மிடம்இருக்கிறதா..? அல்லதுஅதைவளர்த்திக்கொள்ளும்வாய்ப்பு எந்தஅளவில்இருக்கிறது...? என்பதுபோன்ற காரணிகளைதெளிவாகஆலோசனைசெய்யுங்கள்.ஏனெனில்தொடங்கியபின்புஅதற்குன்டான அனுபவத்தைநாம்பெறுவதற்குள்ஏறக்குறைய வாடிக்கையாளௌகளின்நன்மதிப்பைநாம் சில நேரங்களில்இழந்திறகூடும்அபாயம்இருக்கிறது.

 எனக்கு தெரிந்தபணக்காரநண்பன்ஒருவன்புதிதாக தொழில்தொடங்க எண்ணிஅனுபவம் +அறிவு இதனை பற்றிசிந்திக்காமல்ஒருகம்ப்யூட்டர்சென்டரைதொடங்கிநடத்தினான்.அவன் ஆர்ட்ஸ் குரூப்படித்தவன்என்பதால்கம்ப்யூட்டர்பற்றிய போதியஅறிவுபெற்றிருக்கவில்லை. இருந்தாலும்ஆட்களைவேலைக்குவைத்து நடத்திவிடலாம் என்றநினைப்பின்காரணமாகவேஅவன் அதைதொடங்கினான்.சில வாரங்கள்மட்டுமே அவனால்செய்யமுடிந்தது, இப்போதுதிரும்ப அவன்தனதுதந்தையுடன்கம்பெனியினைகவனித்திவருகிறான்.காரணம்வாடிக்கையாளர்களின் தேவைஎன்ன என்பதைமுழுமையாகஅவனால்புரிந்துகொள்ளமுடியவில்லை.வேலைக்குஇருக்கும் ஆட்கள்சம்பளத்தைபொருத்தேநடந்துகொள்வார்கள்.அவர்களிடம்எத்தகையவேலையினைபெறுவது என்பதில்நாம் தானேதீர்மானிக்கவேண்டும்..?

0 comments:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites