இந்ததளத்திற்கு வருகை தரும் உங்களை இன் முகத்தோடுவரவேற்கிறேன் .என் நட்புக்கள் அனைவருக்கும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் நிகழட்டுமாக !!!

Monday, January 2, 2012

நாயுடன் பந்து விளையாடும் காகம்


வீட்டு விலங்குகளில் ஒன்றாக காணப்படும் நாய்கள் மனிதர்களை விரும்பியும், அவர்களை அண்டியும் வாழ்கின்றது. நாய்கள் மனிதனின் நண்பன் என்று பரவலாக கருதப்படுகிறது.
நாய்கள் மனிதர்களுக்குக் காவல் நாய்களாகவும், ஆடுமாடுகளை மேய்க்கப் பயன்படும் மேய்ப்பு நாய்களகாகவும், வேட்டையாட உதவும் வேட்டை நாய்களாகவும், கண்பார்வை இழந்தவர்களுக்குத் துணையாக வழிகாட்டு நாய்களாகவும், பல்வேறு வழிகளிலே துணை நிற்கின்றன.

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites