இந்ததளத்திற்கு வருகை தரும் உங்களை இன் முகத்தோடுவரவேற்கிறேன் .என் நட்புக்கள் அனைவருக்கும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் நிகழட்டுமாக !!!

Monday, April 22, 2013

உணவுக் காளான்


உணவுக் காளான்

அகாரிக்கஸ் பைஸ்போரஸ்


ப்ளுரோட்டஸ் ஆஸ்ட்ரியேட்டஸ்

 
ப்ளுரோட்டஸ் இயோஸ்
கோ 2, ஆய்ஸ்டர் – ஹிப்சிஸ்கஸ் அல்மேரிஸ்


கலோசைப் இன்டிக்கா 


வால்வேரியல்லா வால்வேசியே


கனோடெர்மா லுசிடம்

      
அகாரிக்கஸ் அகேஸ்டஸ்

    
அகாரிக்கஸ் பைடார்க்குவிஸ்


ட்ரைக்கோலோமா மேக்னிவெல்லர்
வால்வேரியல்லா ஸ்பெசியோசா

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites